ผลการแข่งขันกรีฑา

ผลการแข่งขันกีฬา

คะแนนรวม

คะแนนรวมการแข่งขันกรีฑา กีฬาและกองเชียร์
อันดับ ผู้แข่งขัน กรีฑา กีฬา รวมเหรียญ ผลคะแนน คะแนนรวม
ทอง เงิน ทองแดง ทอง เงิน ทองแดง ทอง เงิน ทองแดง เดี่ยว ทีม กองเชียร์ พาเหรด
1 กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 15 13 5 5 2 16 20 15 71 140 87.69 94.13 392.82
2 กศน.ภาคใต้ 9 16 11 4 4 3 13 20 14 65 121 94.50 91.50 372
3 กศน.ภาคเหนือ 9 2 7 3 2 4 12 4 11 39 65 92.38 88.63 285.01
4 กศน.ภาคกลาง 8 3 5 2 3 1 10 6 6 46 36 95.25 90.75 268
5 กศน.ภาคตะวันออก 1 2 2 1 1 5 2 3 7 13 13 88.88 92.13 207.01