ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินสำหรับผู้ชม

แบบประเมินสำหรับสื่อมวลชน

แบบประเมินสำหรับพิธีเปิด/ปิด

แบบประเมินความพึงพอใจนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน

แบบประเมินสำหรับผู้ควบคุมทีม นักกีฬา ผู้ฝึกสอน

แบบประเมินสำหรับผู้จัดการแข่งขัน